A szervezet bemutatása

Dr. Mojzes Imre (1948-2009),

korábbi elnök (2000-2009) visszaemlékezése

a Lánchíd Körlétrejöttének előzményeire

és 1984-2008 közötti működésére

 A Lánchíd Kör kezdetei a Budapest Tourist akkori Belföldi Turizmus osztályának vezetője, dr. Zeőke Szőke Pál (dr. Z. Szőke Pál) tevékenységéhez kötődnek. A Budapest turistájamozgalom keretében túrákat szervezett a Görgényi-havasokba, a Bucsecsre, a Királykőre, a Retyezátra és néhány erdélyi városba. Az 1981-ben szervezett túra célja az volt, hogy Csomakőrösre látogassunk, és Kőrösi Csoma szülőföldjéről földmintát és tölgyfaágat hozzunk, amelyeket az 1981 szeptemberében Japánba tett útunk során a tokiói Japán Nemzeti Múzeumban őrzött és buddhisták által is különösen tisztelt Kőrösi Csoma szobor mellett helyeztünk el.

 

Ezek szervezett, de nem regisztrált tevékenységek voltak. A túrákon résztvevő társaság lakásokban és vendéglőkben találkozott több-kevesebb rendszerességgel. A vendéglői helyszínek a Lajos-tanya, a Sípos, az Ádám-söröző, és Híd-vendéglő (Kéhly) voltak. Az első szervezett program a Budapesti Turista Szövetség Budapest Turistája Bizottságrendezésében 1983. szeptember 25-én volt. Ennek keretében egy megemlékezést tartottunk Árpád vezérlő fejedelemről Ráckevén.

 

Dr. Zeőke Pál a további rendezvényeknek a Pillantások térben és időben címet adta.  Az első előadásra 1984. február 24-én került sor és ez a sorozat a kilencvenes évek végéig tartott, helyszíne az I. ker. Művelődési Ház (Bem rkp.6.) volt. 2000-től új sorozatot indítottunk Hírneves budai polgárok címmel, amelyben neves vári polgárokat mutattunk be (Feszty Masa, Aba-Novák Vilmos, Borsos Miklós). A 90-es években fontos közösségépítő szerepet játszottak a belföldi egynapos autóbusz kirándulások, amelyeken itt tanuló és a Márton Áron Kollégiumban lakó határon túli diákok is részt vettek. Több alkalommal – a Hadtörténeti Intézettel közös szervezésben – rendeztünk történelmi témájú konferenciákat (pl. Kálló Ferencről, Maderspach Károlyról és a második világháború lengyel áldozatairól megemlékezve).

 

Az 1984-es évet tekintjük aLánchíd Kör megalakulási évének, így az I. kerületben egyesületünk az egyik legrégebbi civil szervezet, amely megalakulása óta folyamatosan működik. Valamennyi rendezvényről a meghívókat archiváltuk, és ezek rendelkezésre állnak.

 

Egyesületünk igazi demokratikus kezdeményezéssel jött létre, kezdetben laza szervezettséggel, kevés írásbeliséggel. A Lánchíd Kör elnevezés a nyomtatványokon 1990. augusztus 20-án jelent meg először.

 

A közhasznú egyesületként működő civil szervezet politikamentes, nincs székházunk, állandó alkalmazottunk. A szervezet alapvetően pályázati úton nyert támogatásból működik, egyéb bevételeit tagdíjak, adományok és az 1 %-os adóátutalások adják. Támogatást csak a civil szervezeteknek jutó mértékben és módon fogadunk el. Működésünkben igen sokat segít az a kitüntető figyelem, amelyet az I. kerületi Budavári Önkormányzat és Hadtörténeti Intézet és Múzeum részéről kapunk. A szervezet kezdettől fogva az I. kerülethez kötődik, igyekszik aktívan részt vállalni a Várnegyed kulturális életében, általában a Corvin téri Budai Vigadóban és a Litea Könyvesboltban tartja rendezvényeit.

 

A Lánchíd Kör1996 óta rendszeresen felidézi Julianus barát emlékét. Ennek formája a Hilton Szállodában tartott emlékünnepség, és a szálloda Dominikánus udvarában álló Julianus-szobor megkoszorúzása. Az előadók a korszak történetét kutató történészek, régészek, néprajzkutatók köréből kerülnek ki (dr. Fodor István régész, dr. Török József egyháztörténész, dr. Vásáry István turkológus, dr. Puskely Mária történész, dr. Erdélyi István régész, dr. Baritz Sarolta Laura közgazdász, szerzetes nővér – a teljesség igénye nélkül csak pár nevet emeltünk ki sorozat előadói közül).

 

Rendszeresen megünnepeljük az áprilisi Szent György napot. E rendezvényeken a középkori és újkori Szent György-naphoz kapcsolódó népszokásokat és a Vár régebbi történetét elevenítjük fel, alkalmanként könyvbemutatóval egybekötve. Ez alkalommal a Szent György szobornál virágot helyezünk el.

 

1995 óta nyaranta tizenöt alkalommal rendeztük meg „a határon túli magyar fiatalok szerét”. Ennek keretében a négy környező államból meghívott magyar diákok előadásokat hallgattak igen széles témakörből (magyar őstörténettől az informatikáig) neves előadóktól. A vidéki kirándulások során számos város történelmi nevezetességeivel ismerkedtek a résztvevők, egyetemeket és kutatóintézetet látogattak meg. 2008-ban a nano-tudománnyal ismerkedtek Miskolcon. Táboraink tizenöt éve alatt több mint 300 határon túli diák szerzett ismereteket az anyaországról, élményeik révén erősödött identitástudatuk.

 

Ősszel rendszerint nagyelőadást szervezünk, amelynek helyszíne a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium, ahol a diákok is résztvevői programunknak. Vendégünk volt már  dr. Hermann Róbert, Mészáros Kálmán, Domokos István hadtörténészek, Jókai Anna írónő. Az előadások témáját az iskolával közösen választjuk ki.

 

Rendszeresen megünnepeljük a Luca-napot – egy évtizeden át közösen a felvidéki Lédec és Felsőaha kisiskolásaival. A Várban elsőként szervezetünk által felállított karácsonyfát, amelynél a rendezvényt követően gyertyagyújtással ünnepeltünk. Ma a Budavári Általános Iskola tanulói vesznek részt e programon és adventi népszokásokat mutatnak be.

 

Évente szervezünk a határon túli régiókba autóbusz kirándulást, legutóbb Ógyallán, Ruszton és Burgenlandban  jártunk.

 

Egyesületünk Lánchíd Köri Füzetek címen kiadványt is megjelentet. Ezek:

 

1. Dr. Sibalszky Zoltán: Kis-ázsiai korai keresztény emlékhelyek mai helyzete (1994)

2. Dr. Ravasz István: Budapest hadszíntérré válása és ostroma (1995)

3. Dr. Z. Szőke Pál (szerk.) Jerney János keleti utazása (részletek) (1995)

4. Maderspach „Lánchíd” – egy elfeledett álom (Új adatok a Lánchíd történetéhez Maderspach Károly (1791-1849) hídtervező és bányamérnök élete és munkássága (2004)

5. Julianus barát budavári szobra. Juliánusz szobrának megálmodója, Bendefy László. Bendefy István. A Julianus-szobor alkotója, Antal Károly szobrászművész. Szatmári Gizella. (2009)

 

Civil szervezetünk tagja a Magyar Polgári Együttműködés Egyesületnek. Szervezett kapcsolatunk van a Budapesti Honismereti Társasággal.

 

A Lánchíd Kört az I. kerületi (Budavári) Önkormányzat 2005. szeptember 2-án Budavárért Emlékéremmel tüntette ki.

 

Tahi, 2009. január

 

Prof. Dr. Mojzes Imre elnök

 

Lánchíd KörKözhasznú Egyesület

Székhely: H-1011 Budapest, Bem rkp.6.

Postacím: 1251 Budapest, Pf. 101

e-mail: info@lanchidkor.hu, lanchidkor@freemail.hu

Telefon: +36-30-539-47-73

www.lanchidkor.hu