hírek

Szent László nyomában

Ha valaki jártas Szent László életművében, akkor tudja, hogy lovagkirályunk nagy tettei elsősorban a Kárpát-medence keleti részeihez kapcsolódnak. Ennek ellenére népszerűsége már életében is az egész országban gyorsan terjedt, még Szent Istvánét is megelőzte. Így nem véletlen, hogy emlékezete sokfelé tetten érhető településeink nevében, műalkotásokban és a népköltészetben is. Ezen emlékeknek szeretne idén, a nagy szent emlékévében utána járni a Lánchíd Kör, melynek első két állomása júniusra esett. Június 9-10-én egy kirándulás keretében ellátogatott a Szent László által alapított Somogyvárra, és utána tisztelgett nagybátyja, I. András király tihanyi sírjánál. Ehhez a kiránduláshoz kapcsolódott a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium egy 20 fős diákcsoportja, akiknek utazását a Kör jelentős részben támogatta. A Somogyvári Apátság impozáns romjai között mindenkit megérintett a történelem szele, a romok között sétálva régi idők dicsősége merengett fel. Az emlékhely mellett egy 2014-ben átadott látogatóközpont is található, mely a legmodernebb eszközökkel, interaktív módon mutatja be a hely és a lovagkirály történetét. Egy érdekes adalék: a diáksereget úgy kellett kituszkolni a múzeumból, ők még szívesen maradtak volna. Ebéd után a csoport áthajózott a Tihanyi-félszigetre, majd idegenvezető segítségével nézte meg az Apátságot és a kiegészítő kiállítást, melynek témája jelenleg a bencések étkezési szokásainak bemutatása. Az iskolájukban latinul is tanuló diákok nagy izgalommal olvasgatták a falakra kiírt klasszikus mondatokat, de a többiek is sokat tanulhattak, hiszen az Apátság alapító levelében felfedezhették az első magyar nyelvemlékeket, és a gyűjtemény egyébként is rengeteg érdekességet kínált. A hónap másik eseménye a szent ünnepnapjára, június 27-re időzített szimpózium volt „Az uralkodó és a szent” címmel, melynek előadója, Solymosi László professzor akadémiai székfoglalóját is ebben a témában tartotta. A képekkel, adatokkal alátámasztott, ugyanakkor apró részletekkel és a legújabb kutatási eredményekkel kiegészített előadás és az azt követő beszélgetés két órája villámgyorsan elrepült, reméljük, lesz folytatás. Ami már most biztos, hogy az emlékév eseményei nem értek véget, szeptemberben a Lánchíd Kör egy kétnapos kirándulás során Nagyváradra látogat, hogy így is tisztelegjen nagy királyunk emléke előtt.
A kirándulás megrendezését az Önkormányzat Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága támogatta.

Devich Dénes

Programok

ELŐADÁSOK 2018. ELSŐ FÉLÉV

2018. január 27-én (szombat) 10.30 órakor
Julianus megemlékezés
„SZKÍTIA HÁROM TARTOMÁNYA” – A MAGYAR-MAGYAR KAPCSOLATTARTÁS ÁRPÁD-KORI FEJEZETEIRŐL
Előadó: DR. SZABADOS GYÖRGY történész,
a székesfehérvári Szent István Király Múzeum igazgatója
Helyszín: Jókai Anna Szalon ( I. Iskola u. 28. )

február 9. (péntek) 16.30 óra
MÚLTIDÉZÉS – KÖNNYED BESZÉLGETÉS MELLETT, és
JULIANUS BARÁT című előadás
Előadó: DR. VASS ELŐD történész, ny. levéltáros
Helyszín: Budavári Művelődési Ház (I., Bem rkp. 6. )

február 28.
a Budavári Általános Iskola tanulóinak kirándulása Bakonybélre a Lánchíd Kör szervezésében

március 23. (péntek) 16 óra
Előadó: felkérése folyamatban
16.45 óra TISZTSÉGVÁLASZTÓ KÖZGYŰLÉS
Helyszín: Budavári Művelődési Ház (I., Bem rkp. 6. )

április 24. (kedd) 16.30 óra
KOSZORÚZÁS A BUDAVÁRI SZENT GYÖRGY-SZOBORNÁL
(a Schulek-lépcsőnél). Kávézás.

június 20. (szerda) 16.30 óra
ARANY JÁNOS ÉS SZENT LÁSZLÓ
Előadó: DR. SZÖRÉNYI LÁSZLÓ irodalomtörténész,
a Magyar Tudományos Akadémia doktora,
az MTA Irodalomtudományi Intézetének ny. igazgatója
Helyszín: Jókai Anna Szalon

A rendezvény támogatói:
NEA Nemzeti Összetartozás Kollégiuma
Budavári Önkormányzat Kulturális Oktatási és Sport Bizottsága

programok

2017. december 13. (szerda) 16 óra
Adventi délután
Közreműködnek: a Budavári Általános Iskola tanulói
Helyszín: Jókai Anna Szalon ( I., Iskola u. 28.)

A programok megrendezését és az egyesület működését
a Budavári Önkormányzat Kulturális Oktatási és Sportbizottsága és a
Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Összetartozás Kollégiuma támogatja.

email: lanchidkor@freemail.hu
honlap: www.lanchidkor.hu

Hírek

Köszönetnyilvánítás
A Lánchíd Kör egyesület a 2015. évben kiutalt 37.995.- Ft összegből 2016-ban a honlap tárhelyének bérlésére 9.499.- Ft-ot, cél szerinti feladataira, rendezvényeken koszorú és virágköltségekre 28.496.-Ft-ot használt fel. Azoknak, akik egyesültünknek ajánlották fel adójuk 1 %-át, ezúton is megköszönjük támogatásukat.

Programok

2017. május 23. (kedd) 13 óra
MÉSZÁROS ILONA TEMETÉSE A FARKASRÉTI TEMETŐBEN

május 29. ( hétfő) 18 óra
GYÁSZMISE AZ ORSZÁGÚTI FERENCES TEMPLOMBAN
(II., Margit krt. 23.)

PROGRAMVÁLTOZÁS!
****
június 16. (péntek) 15.30 óra
SÉTA A BUDAI VÁRBAN
vezeti: PARIZÁN ILDIKÓ
(gyülekező: a Bécsi kapu térnél, az evangélikus templom előtt), utána
BESZÉLGETÉS A LITEA KÖNYVSZALONBAN

A június 20-i máriaremetei látogatás Mészáros Ilona elhunyta miatt elmarad.

június 27.( kedd) 17 óra
A Szent László Emlékév alkalmából
SZENT LÁSZLÓ, AZ URALKODÓ ÉS A SZENT
Előadó: DR. SOLYMOSI LÁSZLÓ akadémikus, történész
Helyszín: Budavári Művelődési Ház fsz. nagyterem
(I., Bem rkp. 6. )

A programok megrendezését
a Budavári Önkormányzat Kulturális Oktatási és Sportbizottsága támogatja.
Várunk minden érdeklődőt rendezvényeinken!

Hírek

Fájdalommal tudatjuk, hogy
MÉSZÁROS ILONA
a LÁNCHÍD KÖR vezetőségi tagja 94 éves korában 2017. május 11-én csendesen elhunyt.

Földi maradványait 2017. május 23-án, kedden, 13 órakor a Farkasréti temetőben
katolikus szertartás szerint helyezzük örök nyugalomra.

Lelki üdvéért gyászmisét 2017. május 29-én, hétfőn, 18 órakor
az Országúti Szent István első vértanú templomban ( 1024 Budapest, Margit krt. 23. ) tartunk.

Kedves halottunk emlékét megőrizzük!
Gyászolják: a Lánchíd Kör vezetősége, tagjai, barátai, ismerősei
Táviratcím: 1011 Budapest, Bem rkp. 6.

Mészáros Ilona temetésére
Elhangzott 2017. május 23-án Farkasréten a Makovecz ravatalozóban

Gergely Attila, Lánchíd Kör elnöke:

Mészáros Ilonát, Ilonka Nénit, aki 2017. május 11-én, életének 95. évében elköltözött ebből a világból, az itt jelenlevőknek nem kell bemutatni. A Lánchíd Körnek vezetőségi tagja volt, hosszú éveken át egyik fő mozgatója, inspirálója. A gyász-szertartás további beszéd nélkül is teljes. Mégis helyénvaló, hogy felidézzük, mi mindent tett a Kör működéséért, fennmaradásáért, és azt, hogy mindezt hogyan tette.

A tagtársak visszaemlékezése szerint a Lánchíd Körrel a 1990-es években került kapcsolatba. Előtte több évtizeden keresztül pénzügyi területen dolgozott, onnan is ment nyugdíjba, de közben idegenvezetői iskolát végzett, rendszeresen vezetett csoportokat, főként Európába. Beszélt németül és angolul. A Körrel kapcsolatba kerülve alapító elnökünk, Dr. Zeőke Pál felkérte, hogy a kirándulásainkon legyen idegenvezető. Abban az időben a Kör évi négy-öt kirándulást is szervezett tagjainak. Ezek az utak Ilonka Néni tudása, hozzáértése és lelkesedése nélkül nem lehettek volna olyan élményszerűek, ahogyan emlékezetünkben megmaradtak. Közben a kapcsolat egyre szorosabbá vált. Zeőke Pál 2000-ben bekövetkezett halálát követően dr. Mojzes Imre 2001-től 2009-ig tartó elnöksége alatt előadásaink és a határon túli magyar fiatalok számára szervezett nyári táboraink egyik fő szervezője lett. A javaslatok felvetésétől a lebonyolításig előkészítette, írásban is lekötötte a rendezvényeket és utazásokat. A pénzügyi hátteret, főként pályázatok útján, Praimajer Mária alelnökünk biztosította. A Határon Túli Magyar Fiatalok Szerét 15 alkalommal szervezték meg. Ezeknek Ilonka Néni mind koncepció, mind kivitelezés terén nélkülözhetetlen részese volt. Alelnökünk így emlékezik vissza erre az időszakra: „Szinte napi kapcsolatban álltunk, teljes összhangban működtünk együtt a feladatok megoldásában. Ilonka tudása, intelligenciája, nyitottsága és elkötelezettsége meghatározó volt az egyesület tevékenységében és szellemisége megtartásában.”

Ilonka Néni volt az, aki az ifjúság felé történő nyitás érdekében a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnáziummal ma is élő kapcsolatunkat kialakította és ápolta is mindaddig, míg lehetősége volt rá. A Gimnázium igazgató asszonya a gyászjelentést kézhez kapva megrendülését fejezte ki, ma is megbecsüléssel emlékezik a gyümölcsöző együttműködés kezdeményezőjére. Válaszlevelében megemlékezett arról, ahogyan Ilonka Néni „a ballagási előkészületek során telefonált, … néhány nappal halála előtt”. Közéletszervező tevékenységét a Budavári Önkormányzat, személy szerint Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester több alkalommal elismerte.

Magam korábbról is emlékszem alakjára, szerepére, hiszen többször meghívott előadást tartani a Körbe, így a Határon Túli Magyar Fiatalok Szerére is. 2010-től közelebbről láttam, milyen széles körben tájékozódott a magyar szellemi életben, kultúrában, mennyi gonddal, igényességgel figyelt a rendezvények színvonalára, milyen diplomáciai érzékkel kérte fel az előadókat. Vezetőségi megbeszéléseinknek akkor is aktív résztvevője volt, amikor fizikailag már nem tudott jelen lenni – telefonon tartotta velünk a megbeszélések közben a kapcsolatot, kísérte figyelemmel a tervezést, adott szempontokat, tett konkrét javaslatokat. Mindig határozott érték-szemlélettel, építő módon.

Szép kort ért meg, de a magas kor nem csökkentette, talán inkább növelte benne az új nemzedékért és az ország jövőjéért való felelősségérzetet. Emlékezetes eset a sok közül, amikor tavaly novemberben pénzügyi okokból veszélybe került a Budavári Általános Iskolával hagyományos adventi programunk megrendezése. Emlékszem a telefonon keresztül is meggyőződést tanúsító hangjára: „nem engedhetjük, hogy a lelkesen készülő diákokat csalódás érje!” – és nyugdíjából is hozzájárult a rendezvény megtartásához.

Hogyan volt képes minderre? Abban s Azáltal, aki a hit révén erőt adott neki: a keresztény és a magyar értékek mellett végig hűséggel és lelkesen kitartott. Így azok közé sorolódik, akik még haláluk előtt átmennek arra az életre, amelynek már nem árt a halál. Ezért nem csak a veszteség és a gyász határozza meg a megemlékezés légkörét sem, hanem inkább az a többlet, amelyre ma is annyi szelídséggel és állhatatossággal bíztat bennünket.

programok

2017. március 31. (péntek) 17 óra
JAPÁN a XXI. SZÁZADBAN
– vetítettképes előadás
Előadó: DR. HIDASI JUDIT egyetemi docens,
Budapesti Gazdasági Egyetem
18 óra BESZÁMOLÓ KÖZGYŰLÉS
Helyszín: Budavári Művelődési Ház fsz. nagyterem
(I., Bem rkp. 6. )

2017. április 25. (kedd) 16.30 óra
KOSZORÚZÁS A BUDAVÁRI SZENT GYÖRGY-SZOBORNÁL
( a Schulek-lépcsőnél)

2017.június 20. ( kedd) 16.30 óra
KOSZORÚZÁS A MÁRIAREMETEI SZENT LÁSZLÓ SZOBORNÁL
Találkozás Mészáros Ilonával
( Megközelíthető a Széll Kálmán tértől a 61-es, 56-os
vagy 56/A villamossal Hűvösvölgy végállomásig.
Onnan a 257-es vagy 57-es buszokkal a kegytemplomig.
Mindkét busz megáll a kegytemplom előtti park bejáratánál.)

2017. június 27.( kedd) 17 óra
A Szent László Emlékév alkalmából
SZENT LÁSZLÓ: AZ URALKODÓ ÉS A SZENT
Előadó: DR. SOLYMOSI LÁSZLÓ akadémikus, történész
A helyszín szervezés alatt.
A programok megrendezését
a Budavári Önkormányzat Kulturális Oktatási és Sportbizottsága támogatja.

programok

2017. január 21. (szombat) 10.30 óra

Képek és értelmezések
Sebestyén Gyula Gesta Hungarorumához

Előadó: Jankovics Marcell
rajzfilmrendező, művelődéstörténész, könyvillusztrátor,
a Magyar Művészeti Akadémia alelnöke

Helyszín: a budavári Hilton Szálló Margit-terem
(Budapest, I. Hess András tér, VI. emelet)

A rendezvény támogatói:
Budavári Önkormányzat Kulturális Oktatási és Sport Bizottsága
Hilton Szálló

Programok

2016. szeptember 28. (szerda) 18 óra !
Ellenállás és közösségépítés.
Márton Áron és a román kommunista rendszer
Előadó: Dr. Stefano Bottoni történész,
MTA Történettudományi Intézet
Helyszín: Budai Vigadó fsz. stúdió ( I., Corvin tér 8.)

2016. október 6. (csütörtök) 17 óra
Hitélmények Széchenyi István útkereső időszakából
Előadó: Bartusz-Dobosi László tanár, író, a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának igazgatója ( Pécs)
Helyszín: Litea Könyvesház ( I., Hess András tér )

2016. november 11. (péntek) 13 óra !
Meghívott előadó: Török Ferenc építész
Helyszín: Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium díszterme
(I., Szabó Ilonka u. 4. )

A programok megrendezését
a Budavári Önkormányzat Kulturális Oktatási és Sportbizottsága támogatja.

Várunk minden érdeklődőt rendezvényeinken!

Akik még nem rendezték 2016. évi – esetleg korábbi elmaradt – tagdíjukat,
azt a helyszínen fizethetik be Mécs Etelka tagtársunknál,
vagy átutalhatják az egyesület 11701004-20186595 számú bankszámlájára.
A tagdíjakról érdeklődni Virágh Dénesné vezetőségi tagnál lehet (30-483-9663).
(Felnőtt: 1800.-Ft, nyugdíjas 1500.- Ft, ifjúsági 1000.- Ft)
Kérjük tagjainkat és a programjaink iránt érdeklődőket, hogy a tagdíj befizetésével-
vagy adománnyal – segítsék az egyesület működését.

e-mail: lanchidkor@freemail.hu
Honlap: www.lanchidkor.hu