programok

2020. január 24. (péntek) 13 óra
GONDOLATOK A KORAI MAGYAR KÖZÖSSÉG SZÉTSZAKADÁSÁRÓL
Előadó: SUDÁR BALÁZS történész,
az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont
Történettudományi Intézet tudományos főmunkatársa
Helyszín: Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium díszterem ( I., Szabó Ilonka u. 2.)

január 25. (szombat) 10 óra
RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS
10.30 óra
JULIANUS MEGEMLÉKEZÉS
A MAGYAR ELLENÁLLÁS ESÉLYEI, 1241
Előadó: B. SZABÓ JÁNOS történész,
a Budapesti Történeti Múzeum és az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont
Magyar Őstörténeti Témacsoportjának tudományos munkatársa
Helyszín: Jókai Anna Szalon (I., Iskola u. 28.)

április 24. (péntek) 15 óra
KOSZORÚZÁS A BUDAVÁRI SZENT GYÖRGY-SZOBORNÁL
meghívott előadóval

A rendezvényeket támogatja:
Budavári Önkormányzat Kulturális Oktatási és Sport Bizottsága
Az egyesület működését támogatja:
NEA Nemzeti Összetartozás Kollégiuma

Hírek

Gergely Attila elnök köszöntő beszéde
Mojzes Imre emléktáblájának felavatásakor

2019. december 13.

A Lánchíd Kör nevében tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, aki ma itt Dr. Mojzes Imre emléktáblájának felavatására megjelent. Külön köszöntöm a ház lakóit, akik hozzájárultak a tábla elhelyezéséhez, valamint Tóth Dávid szobrász urat, aki az emléktáblát elkészítette és annak avatására is eljött.
Emléktábla állítását az egykori lakóházon ez év tavaszán, néhai elnöke halálának tizedik évfordulóján, a Lánchíd Kör kezdeményezte és szervezte meg, de azt, hogy ma itt lehetünk és az emléktáblát felavathatjuk, sokak hozzájárulása és együttműködése tette lehetővé. A kezdeményezésre a Lánchíd Körön, valamint a Magyar-Japán Baráti társaságon kívül (melynek Mojzes Imre korábban szintén elnöke volt), húsz magánszemély tett felajánlást: rokonok, barátok, volt kollégák, pályatársak. Közreműködésükkel az emléktábla állításához szükséges anyagi keret néhány hónap alatt létrejött.
A hozzájárulók intézményi kötődései is jelzik Mojzes Imre munkásságának szerteágazó voltát. Tudós volt és tudományszervező, de szélesebb értelemben vett közügyeknek is elkötelezett munkása. A szervezés során is képviselt intézményi kapcsolatok között meg kell említenünk az egykori Műszaki Fizikai Kutató Intézetet, a Magyar Tudományos Akadémia Műszaki, Fizikai és Anyagtudományi Intézetét, a Budapesti Műszaki Egyetemet, a Győri Széchenyi István Egyetemet, valamint a BHE Bonn Hungary Electronics Ltd. vállalatot.
A visszaemlékezések szerint Mojzes Imre az 1970-es évektől 2009-ben bekövetkezett haláláig, mintegy három évtizeden át, ebben a házban lakott, abban a lakásban, melynek ablakai innen is láthatók. A Lánchíd Körnek 2000-től haláláig elnöke volt. Magam a Körben és a Magyar-Japán Baráti Társaságban találkozhattam vele, így személyesen ismerhettük egymást, de szakmai munkásságát, tudósi és tudományszervezői tevékenységét egykori kollégái hivatottak felidézni.
Így kérem fel Dr. Kazi Károlyt, a pályatársat és barátot, az emléktáblát felavató beszédének megtartására.

Pungor András levele
(felolvasta: Gergely Attila)

Szomorúan írom ezeket a sorokat. Szomorúságomat tetézi, hogy belém hasított a felismerés, Imre 5 évvel volt fiatalabb nálam, amikor elment. Elképesztően fiatalon hagyott itt minket, sok beteljesületlen álmát hagyva maga mögött. Igazi nagy álmodozó volt. Mindig tele tervekkel, melyeket nagy akarattal és szorgalommal terelt a megvalósulás felé, amíg élt.
Ugyanakkor szerencsésnek mondhatom magam, mert Imrét előbb mint szakmai opponenst, később mint kollegát ismerhettem meg, de ami a legfontosabb számomra, kapcsolatunk barátsággá mélyült. Hiányzik.
Örömöt okoz számomra, hogy még sokan így éreznek és emléktáblát állítanak annak a háznak a falán, melyben élt, melyhez nekem is rengeteg felejthetetlen élményem fűződik, csakis Imre miatt. Mindig jól éreztem magam itt kedves invitálása és vendégszeretete mellett, a kalocsai pingáló asszonyok csodálatos, szülőföldet megidéző, kézzel festett világa és virágai körében. Csodáltam nagy gonddal és szakértelemmel összeválogatott, lenyűgöző méretű könyvtárát, melyben azonnal otthonosan éreztem magam.
Az emlékezést biztosan életben tartja ez a tábla, de Imre hiányát nem pótolhatja.
Hiányzol Imre! Örök barátsággal emlékezem Rád!

Programok

2019. december 13-án (pénteken) 14.30 órakor
A Lánchíd Kör, a Magyar-Japán Baráti Társaság és Mojzes Imre barátai és tisztelői tisztelettel meghívják Önt és családját
DR. MOJZES IMRE (1948-2009)
egyetemi tanár, a műszaki és filozófiai tudományok doktora, az MTA Nano törzsasztal névadója, a Lánchíd Kör és a Magyar Japán Baráti Társaság néhai elnöke egykori lakóházánál (Budapest XIII., Radnóti M. u. 11.) rendezendő emléktábla-avató ünnepségre.
A megjelenteket köszönti: DR. GERGELY ATTILA, a Lánchíd Kör elnöke
Avató beszédet mond: DR. KAZI KÁROLY, a BHE Bonn Hungary Elektronikai Kft. ügyvezető igazgatója

Programok

2019. november 8. (péntek) 16.30 óra
HARMINC ÉVE TÖRTÉNT
– AZ 1989 DECEMBERI ROMÁNIAI FORRADALOM HÁTTERE
Előadó: BANDI ISTVÁN tudományos kutató,
Állambiztonsági Hivatalok Történeti Levéltára
Helyszín: Budavári Művelődési Ház fsz. nagyterem
(I., Bem rkp. 6. )

2019. december 11. (szerda) 16.30 óra
ADVENTI MŰSOR
Fellépnek: a BUDAVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓI
Helyszín: Budavári Művelődési Ház fsz. nagyterem
(I., Bem rkp. 6. )

A rendezvények támogatói:
NEA Nemzeti Összetartozás Kollégiuma
Budavári Önkormányzat Kulturális Oktatási és Sport Bizottsága

Várunk minden érdeklődőt rendezvényeinken!

Hírek

Egyesületünk a személyi jövedelemadó 1%-ából 2017-ben kiutalt 24.942 Ft-ból 19.953.-Ft-ot
cél szerinti tevékenységre, a diákok számára rendezett kirándulás költségeire, 4.988.- Ft-ot pedig működésre, könyvelési kiadásokra fordított. Ezúton is köszönjük az egyesületünk tevékenységét támogatóknak felajánlásukat.