Hírek

GYÁSZHÍR

Ezúton értesítjük mindazokat, akik ismerték, hogy kedves tagtrásunk, Dr.Vejtey Lászlóné,a Lánchíd Kör vezetőségi tagja eltávozott közülünk. Temetése október 1- jen (kedden) 12 órakor a Farkasréti temetőben lesz, a gyászmisére aznap 16.30 órakor a Krisztinavárosi templomban (Krisztina krt.) kerül sor.

Zsuzsa nagyon lelkes tamogatónk volt,aki több mint húsz éven át segítette munkánkat, érdeklődésével, kapcsolataival, segítőkészségével a tagtársak elismerését és megbecsülését vívta ki. Munkájával segítette a kerületi civil szervezetek együtműködését és egyesületünk tevékenységének minél szélesebb körben történő megismertetését.Emlékét megőrizzük!

Hírek

Arany János és Szent László nyomában

A Lánchíd Kör és a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium évek óta gyümölcsöző kapcsolatot ápol, ennek jegyében minden esztendőben közösen kirándulnak el a Kör tagjai és a gimnázium diákjai a Kárpát-medence egy-egy kiemelt helyszínére. A kettős jubileumi év kapcsán ezúttal Arany János és Szent László életének fontos helyszíneire jutottunk el szeptember első napjaiban, szerencsére a költő szülőhelye, Nagyszalonta és a lovagkirály kedves városa, Nagyvárad nincsenek messze egymástól. A határtól alig néhány kilométerre fekvő települések közül először a püspöki városba érkeztünk meg – a váradi püspökséget maga Szent László alapította, azóta is nagy tisztelet övezi személyét –, ahol szakavatott vezetést is kaptunk. A katolikus székesegyház után bejutottunk a várba is, melyet a helyiek – románok és magyarok közösen – gyönyörűen felújítottak, de akkor csodálkoztunk el igazán, amikor a város főterét megpillantottuk: a dualizmus idején kiépült centrum eredeti állapotában felújítva minden településnek büszkesége lehetne. A városnézés után játékos vetélkedő következett, melynek során a diákok számot adhattak frissen szerzett ismereteikről. A katolikus kollégiumban eltöltött éjszaka után átbuszoztunk Nagyszalontára, ez a település most kezd el igazán fejlődni, az átépítések miatt az utcák még nem voltak túl jó állapotban, de jövőre már gyönyörűek lesznek a felújított épületekkel együtt. A város egyik nevezetessége, a Csonka torony Arany János életútját bemutató kiállítása nagyon tartalmas volt, de a költő szülőháza – pontosabban annak mása, mivel az eredeti egy tűzvészben elpusztult – igazán felejthetetlen élmény: a porta kertjében álló kútból ihattunk, melyből annak idején Arany is ivott. A házban berendezett kis múzeum gondnoka nagyon érdekes előadást tartott az épület múltjáról és a költő életének meghatározó szakaszairól is. A diákok mindenesetre szájtátva hallgatták az izgalmas történeteket. Innen már hazafelé vettük az irányt, még benéztünk Nagyszalonta református templomába is, aki arra jár, annak semmiképpen sem szabad kihagynia. Azt hiszem, hogy a kiránduláson részt vevő diákok és felnőttek újra nagy élményekkel gazdagodtak, köszönet érte a Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Összetartozás Kollégiuma támogatásának.

Devich Dénes

hírek

Szent László nyomában

Ha valaki jártas Szent László életművében, akkor tudja, hogy lovagkirályunk nagy tettei elsősorban a Kárpát-medence keleti részeihez kapcsolódnak. Ennek ellenére népszerűsége már életében is az egész országban gyorsan terjedt, még Szent Istvánét is megelőzte. Így nem véletlen, hogy emlékezete sokfelé tetten érhető településeink nevében, műalkotásokban és a népköltészetben is. Ezen emlékeknek szeretne idén, a nagy szent emlékévében utána járni a Lánchíd Kör, melynek első két állomása júniusra esett. Június 9-10-én egy kirándulás keretében ellátogatott a Szent László által alapított Somogyvárra, és utána tisztelgett nagybátyja, I. András király tihanyi sírjánál. Ehhez a kiránduláshoz kapcsolódott a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium egy 20 fős diákcsoportja, akiknek utazását a Kör jelentős részben támogatta. A Somogyvári Apátság impozáns romjai között mindenkit megérintett a történelem szele, a romok között sétálva régi idők dicsősége merengett fel. Az emlékhely mellett egy 2014-ben átadott látogatóközpont is található, mely a legmodernebb eszközökkel, interaktív módon mutatja be a hely és a lovagkirály történetét. Egy érdekes adalék: a diáksereget úgy kellett kituszkolni a múzeumból, ők még szívesen maradtak volna. Ebéd után a csoport áthajózott a Tihanyi-félszigetre, majd idegenvezető segítségével nézte meg az Apátságot és a kiegészítő kiállítást, melynek témája jelenleg a bencések étkezési szokásainak bemutatása. Az iskolájukban latinul is tanuló diákok nagy izgalommal olvasgatták a falakra kiírt klasszikus mondatokat, de a többiek is sokat tanulhattak, hiszen az Apátság alapító levelében felfedezhették az első magyar nyelvemlékeket, és a gyűjtemény egyébként is rengeteg érdekességet kínált. A hónap másik eseménye a szent ünnepnapjára, június 27-re időzített szimpózium volt „Az uralkodó és a szent” címmel, melynek előadója, Solymosi László professzor akadémiai székfoglalóját is ebben a témában tartotta. A képekkel, adatokkal alátámasztott, ugyanakkor apró részletekkel és a legújabb kutatási eredményekkel kiegészített előadás és az azt követő beszélgetés két órája villámgyorsan elrepült, reméljük, lesz folytatás. Ami már most biztos, hogy az emlékév eseményei nem értek véget, szeptemberben a Lánchíd Kör egy kétnapos kirándulás során Nagyváradra látogat, hogy így is tisztelegjen nagy királyunk emléke előtt.
A kirándulás megrendezését az Önkormányzat Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága támogatta.

Devich Dénes

Programok

ELŐADÁSOK 2018. ELSŐ FÉLÉV

2018. január 27-én (szombat) 10.30 órakor
Julianus megemlékezés
„SZKÍTIA HÁROM TARTOMÁNYA” – A MAGYAR-MAGYAR KAPCSOLATTARTÁS ÁRPÁD-KORI FEJEZETEIRŐL
Előadó: DR. SZABADOS GYÖRGY történész,
a székesfehérvári Szent István Király Múzeum igazgatója
Helyszín: Jókai Anna Szalon ( I. Iskola u. 28. )

február 9. (péntek) 16.30 óra
MÚLTIDÉZÉS – KÖNNYED BESZÉLGETÉS MELLETT, és
JULIANUS BARÁT című előadás
Előadó: DR. VASS ELŐD történész, ny. levéltáros
Helyszín: Budavári Művelődési Ház (I., Bem rkp. 6. )

február 28.
a Budavári Általános Iskola tanulóinak kirándulása Bakonybélre a Lánchíd Kör szervezésében

március 23. (péntek) 16 óra
Előadó: felkérése folyamatban
16.45 óra TISZTSÉGVÁLASZTÓ KÖZGYŰLÉS
Helyszín: Budavári Művelődési Ház (I., Bem rkp. 6. )

április 24. (kedd) 16.30 óra
KOSZORÚZÁS A BUDAVÁRI SZENT GYÖRGY-SZOBORNÁL
(a Schulek-lépcsőnél). Kávézás.

június 20. (szerda) 16.30 óra
ARANY JÁNOS ÉS SZENT LÁSZLÓ
Előadó: DR. SZÖRÉNYI LÁSZLÓ irodalomtörténész,
a Magyar Tudományos Akadémia doktora,
az MTA Irodalomtudományi Intézetének ny. igazgatója
Helyszín: Jókai Anna Szalon

A rendezvény támogatói:
NEA Nemzeti Összetartozás Kollégiuma
Budavári Önkormányzat Kulturális Oktatási és Sport Bizottsága

Hírek

Köszönetnyilvánítás
A Lánchíd Kör egyesület a 2015. évben kiutalt 37.995.- Ft összegből 2016-ban a honlap tárhelyének bérlésére 9.499.- Ft-ot, cél szerinti feladataira, rendezvényeken koszorú és virágköltségekre 28.496.-Ft-ot használt fel. Azoknak, akik egyesültünknek ajánlották fel adójuk 1 %-át, ezúton is megköszönjük támogatásukat.

Hírek

Fájdalommal tudatjuk, hogy
MÉSZÁROS ILONA
a LÁNCHÍD KÖR vezetőségi tagja 94 éves korában 2017. május 11-én csendesen elhunyt.

Földi maradványait 2017. május 23-án, kedden, 13 órakor a Farkasréti temetőben
katolikus szertartás szerint helyezzük örök nyugalomra.

Lelki üdvéért gyászmisét 2017. május 29-én, hétfőn, 18 órakor
az Országúti Szent István első vértanú templomban ( 1024 Budapest, Margit krt. 23. ) tartunk.

Kedves halottunk emlékét megőrizzük!
Gyászolják: a Lánchíd Kör vezetősége, tagjai, barátai, ismerősei
Táviratcím: 1011 Budapest, Bem rkp. 6.

Mészáros Ilona temetésére
Elhangzott 2017. május 23-án Farkasréten a Makovecz ravatalozóban

Gergely Attila, Lánchíd Kör elnöke:

Mészáros Ilonát, Ilonka Nénit, aki 2017. május 11-én, életének 95. évében elköltözött ebből a világból, az itt jelenlevőknek nem kell bemutatni. A Lánchíd Körnek vezetőségi tagja volt, hosszú éveken át egyik fő mozgatója, inspirálója. A gyász-szertartás további beszéd nélkül is teljes. Mégis helyénvaló, hogy felidézzük, mi mindent tett a Kör működéséért, fennmaradásáért, és azt, hogy mindezt hogyan tette.

A tagtársak visszaemlékezése szerint a Lánchíd Körrel a 1990-es években került kapcsolatba. Előtte több évtizeden keresztül pénzügyi területen dolgozott, onnan is ment nyugdíjba, de közben idegenvezetői iskolát végzett, rendszeresen vezetett csoportokat, főként Európába. Beszélt németül és angolul. A Körrel kapcsolatba kerülve alapító elnökünk, Dr. Zeőke Pál felkérte, hogy a kirándulásainkon legyen idegenvezető. Abban az időben a Kör évi négy-öt kirándulást is szervezett tagjainak. Ezek az utak Ilonka Néni tudása, hozzáértése és lelkesedése nélkül nem lehettek volna olyan élményszerűek, ahogyan emlékezetünkben megmaradtak. Közben a kapcsolat egyre szorosabbá vált. Zeőke Pál 2000-ben bekövetkezett halálát követően dr. Mojzes Imre 2001-től 2009-ig tartó elnöksége alatt előadásaink és a határon túli magyar fiatalok számára szervezett nyári táboraink egyik fő szervezője lett. A javaslatok felvetésétől a lebonyolításig előkészítette, írásban is lekötötte a rendezvényeket és utazásokat. A pénzügyi hátteret, főként pályázatok útján, Praimajer Mária alelnökünk biztosította. A Határon Túli Magyar Fiatalok Szerét 15 alkalommal szervezték meg. Ezeknek Ilonka Néni mind koncepció, mind kivitelezés terén nélkülözhetetlen részese volt. Alelnökünk így emlékezik vissza erre az időszakra: „Szinte napi kapcsolatban álltunk, teljes összhangban működtünk együtt a feladatok megoldásában. Ilonka tudása, intelligenciája, nyitottsága és elkötelezettsége meghatározó volt az egyesület tevékenységében és szellemisége megtartásában.”

Ilonka Néni volt az, aki az ifjúság felé történő nyitás érdekében a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnáziummal ma is élő kapcsolatunkat kialakította és ápolta is mindaddig, míg lehetősége volt rá. A Gimnázium igazgató asszonya a gyászjelentést kézhez kapva megrendülését fejezte ki, ma is megbecsüléssel emlékezik a gyümölcsöző együttműködés kezdeményezőjére. Válaszlevelében megemlékezett arról, ahogyan Ilonka Néni „a ballagási előkészületek során telefonált, … néhány nappal halála előtt”. Közéletszervező tevékenységét a Budavári Önkormányzat, személy szerint Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester több alkalommal elismerte.

Magam korábbról is emlékszem alakjára, szerepére, hiszen többször meghívott előadást tartani a Körbe, így a Határon Túli Magyar Fiatalok Szerére is. 2010-től közelebbről láttam, milyen széles körben tájékozódott a magyar szellemi életben, kultúrában, mennyi gonddal, igényességgel figyelt a rendezvények színvonalára, milyen diplomáciai érzékkel kérte fel az előadókat. Vezetőségi megbeszéléseinknek akkor is aktív résztvevője volt, amikor fizikailag már nem tudott jelen lenni – telefonon tartotta velünk a megbeszélések közben a kapcsolatot, kísérte figyelemmel a tervezést, adott szempontokat, tett konkrét javaslatokat. Mindig határozott érték-szemlélettel, építő módon.

Szép kort ért meg, de a magas kor nem csökkentette, talán inkább növelte benne az új nemzedékért és az ország jövőjéért való felelősségérzetet. Emlékezetes eset a sok közül, amikor tavaly novemberben pénzügyi okokból veszélybe került a Budavári Általános Iskolával hagyományos adventi programunk megrendezése. Emlékszem a telefonon keresztül is meggyőződést tanúsító hangjára: „nem engedhetjük, hogy a lelkesen készülő diákokat csalódás érje!” – és nyugdíjából is hozzájárult a rendezvény megtartásához.

Hogyan volt képes minderre? Abban s Azáltal, aki a hit révén erőt adott neki: a keresztény és a magyar értékek mellett végig hűséggel és lelkesen kitartott. Így azok közé sorolódik, akik még haláluk előtt átmennek arra az életre, amelynek már nem árt a halál. Ezért nem csak a veszteség és a gyász határozza meg a megemlékezés légkörét sem, hanem inkább az a többlet, amelyre ma is annyi szelídséggel és állhatatossággal bíztat bennünket.