programok

2019. március 29. (péntek) 15.30 óra
BESZÁMOLÓ KÖZGYŰLÉS
Helyszín: Budavári Művelődési Ház fsz. nagyterem
(I., Bem rkp. 6. )
SZERETŐ GONDOSKODÁS CSÁNGÓ-MAGYAR GYERMEKEINKRŐL
Kard Aladár tagtársunk mutatja be a Keresztszülők program során szerzett tapasztalatait.

április 24. (szerda) 16 óra
KOSZORÚZÁS A BUDAVÁRI SZENT GYÖRGY-SZOBORNÁL
A szobornál beszédet mond: Prohászka László közíró
(a Schulek-lépcsőnél). Kávézás a Liteában (Vörös Sün-ház).

április 27. ( szombat)
KOSZORÚZÁS DR. MOJZES IMRE SÍRJÁNÁL KALOCSÁN
HALÁLÁNAK 10. ÉVFORDULÓJÁN

június 21. ( péntek) 15.30 óra
A SZERZETESEK GASZTRONÓMIÁJA
Előadó: Saly Noémi irodalom- és helytörténész,
a Budapesti Vendéglátóipari Múzeum munkatársa
Helyszín: Budavári Művelődési Ház fsz. nagyterem
(I., Bem rkp. 6. )

A rendezvények támogatói:
NEA Nemzeti Összetartozás Kollégiuma
Budavári Önkormányzat Kulturális Oktatási és Sport Bizottsága

Hírek

GYÁSZHÍR

Ezúton értesítjük mindazokat, akik ismerték, hogy kedves tagtrásunk, Dr.Vejtey Lászlóné,a Lánchíd Kör vezetőségi tagja eltávozott közülünk. Temetése október 1- jen (kedden) 12 órakor a Farkasréti temetőben lesz, a gyászmisére aznap 16.30 órakor a Krisztinavárosi templomban (Krisztina krt.) kerül sor.

Zsuzsa nagyon lelkes tamogatónk volt,aki több mint húsz éven át segítette munkánkat, érdeklődésével, kapcsolataival, segítőkészségével a tagtársak elismerését és megbecsülését vívta ki. Munkájával segítette a kerületi civil szervezetek együtműködését és egyesületünk tevékenységének minél szélesebb körben történő megismertetését.Emlékét megőrizzük!

Hírek

Arany János és Szent László nyomában

A Lánchíd Kör és a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium évek óta gyümölcsöző kapcsolatot ápol, ennek jegyében minden esztendőben közösen kirándulnak el a Kör tagjai és a gimnázium diákjai a Kárpát-medence egy-egy kiemelt helyszínére. A kettős jubileumi év kapcsán ezúttal Arany János és Szent László életének fontos helyszíneire jutottunk el szeptember első napjaiban, szerencsére a költő szülőhelye, Nagyszalonta és a lovagkirály kedves városa, Nagyvárad nincsenek messze egymástól. A határtól alig néhány kilométerre fekvő települések közül először a püspöki városba érkeztünk meg – a váradi püspökséget maga Szent László alapította, azóta is nagy tisztelet övezi személyét –, ahol szakavatott vezetést is kaptunk. A katolikus székesegyház után bejutottunk a várba is, melyet a helyiek – románok és magyarok közösen – gyönyörűen felújítottak, de akkor csodálkoztunk el igazán, amikor a város főterét megpillantottuk: a dualizmus idején kiépült centrum eredeti állapotában felújítva minden településnek büszkesége lehetne. A városnézés után játékos vetélkedő következett, melynek során a diákok számot adhattak frissen szerzett ismereteikről. A katolikus kollégiumban eltöltött éjszaka után átbuszoztunk Nagyszalontára, ez a település most kezd el igazán fejlődni, az átépítések miatt az utcák még nem voltak túl jó állapotban, de jövőre már gyönyörűek lesznek a felújított épületekkel együtt. A város egyik nevezetessége, a Csonka torony Arany János életútját bemutató kiállítása nagyon tartalmas volt, de a költő szülőháza – pontosabban annak mása, mivel az eredeti egy tűzvészben elpusztult – igazán felejthetetlen élmény: a porta kertjében álló kútból ihattunk, melyből annak idején Arany is ivott. A házban berendezett kis múzeum gondnoka nagyon érdekes előadást tartott az épület múltjáról és a költő életének meghatározó szakaszairól is. A diákok mindenesetre szájtátva hallgatták az izgalmas történeteket. Innen már hazafelé vettük az irányt, még benéztünk Nagyszalonta református templomába is, aki arra jár, annak semmiképpen sem szabad kihagynia. Azt hiszem, hogy a kiránduláson részt vevő diákok és felnőttek újra nagy élményekkel gazdagodtak, köszönet érte a Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Összetartozás Kollégiuma támogatásának.

Devich Dénes

hírek

Szent László nyomában

Ha valaki jártas Szent László életművében, akkor tudja, hogy lovagkirályunk nagy tettei elsősorban a Kárpát-medence keleti részeihez kapcsolódnak. Ennek ellenére népszerűsége már életében is az egész országban gyorsan terjedt, még Szent Istvánét is megelőzte. Így nem véletlen, hogy emlékezete sokfelé tetten érhető településeink nevében, műalkotásokban és a népköltészetben is. Ezen emlékeknek szeretne idén, a nagy szent emlékévében utána járni a Lánchíd Kör, melynek első két állomása júniusra esett. Június 9-10-én egy kirándulás keretében ellátogatott a Szent László által alapított Somogyvárra, és utána tisztelgett nagybátyja, I. András király tihanyi sírjánál. Ehhez a kiránduláshoz kapcsolódott a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium egy 20 fős diákcsoportja, akiknek utazását a Kör jelentős részben támogatta. A Somogyvári Apátság impozáns romjai között mindenkit megérintett a történelem szele, a romok között sétálva régi idők dicsősége merengett fel. Az emlékhely mellett egy 2014-ben átadott látogatóközpont is található, mely a legmodernebb eszközökkel, interaktív módon mutatja be a hely és a lovagkirály történetét. Egy érdekes adalék: a diáksereget úgy kellett kituszkolni a múzeumból, ők még szívesen maradtak volna. Ebéd után a csoport áthajózott a Tihanyi-félszigetre, majd idegenvezető segítségével nézte meg az Apátságot és a kiegészítő kiállítást, melynek témája jelenleg a bencések étkezési szokásainak bemutatása. Az iskolájukban latinul is tanuló diákok nagy izgalommal olvasgatták a falakra kiírt klasszikus mondatokat, de a többiek is sokat tanulhattak, hiszen az Apátság alapító levelében felfedezhették az első magyar nyelvemlékeket, és a gyűjtemény egyébként is rengeteg érdekességet kínált. A hónap másik eseménye a szent ünnepnapjára, június 27-re időzített szimpózium volt „Az uralkodó és a szent” címmel, melynek előadója, Solymosi László professzor akadémiai székfoglalóját is ebben a témában tartotta. A képekkel, adatokkal alátámasztott, ugyanakkor apró részletekkel és a legújabb kutatási eredményekkel kiegészített előadás és az azt követő beszélgetés két órája villámgyorsan elrepült, reméljük, lesz folytatás. Ami már most biztos, hogy az emlékév eseményei nem értek véget, szeptemberben a Lánchíd Kör egy kétnapos kirándulás során Nagyváradra látogat, hogy így is tisztelegjen nagy királyunk emléke előtt.
A kirándulás megrendezését az Önkormányzat Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága támogatta.

Devich Dénes

Programok

ELŐADÁSOK 2018. ELSŐ FÉLÉV

2018. január 27-én (szombat) 10.30 órakor
Julianus megemlékezés
„SZKÍTIA HÁROM TARTOMÁNYA” – A MAGYAR-MAGYAR KAPCSOLATTARTÁS ÁRPÁD-KORI FEJEZETEIRŐL
Előadó: DR. SZABADOS GYÖRGY történész,
a székesfehérvári Szent István Király Múzeum igazgatója
Helyszín: Jókai Anna Szalon ( I. Iskola u. 28. )

február 9. (péntek) 16.30 óra
MÚLTIDÉZÉS – KÖNNYED BESZÉLGETÉS MELLETT, és
JULIANUS BARÁT című előadás
Előadó: DR. VASS ELŐD történész, ny. levéltáros
Helyszín: Budavári Művelődési Ház (I., Bem rkp. 6. )

február 28.
a Budavári Általános Iskola tanulóinak kirándulása Bakonybélre a Lánchíd Kör szervezésében

március 23. (péntek) 16 óra
Előadó: felkérése folyamatban
16.45 óra TISZTSÉGVÁLASZTÓ KÖZGYŰLÉS
Helyszín: Budavári Művelődési Ház (I., Bem rkp. 6. )

április 24. (kedd) 16.30 óra
KOSZORÚZÁS A BUDAVÁRI SZENT GYÖRGY-SZOBORNÁL
(a Schulek-lépcsőnél). Kávézás.

június 20. (szerda) 16.30 óra
ARANY JÁNOS ÉS SZENT LÁSZLÓ
Előadó: DR. SZÖRÉNYI LÁSZLÓ irodalomtörténész,
a Magyar Tudományos Akadémia doktora,
az MTA Irodalomtudományi Intézetének ny. igazgatója
Helyszín: Jókai Anna Szalon

A rendezvény támogatói:
NEA Nemzeti Összetartozás Kollégiuma
Budavári Önkormányzat Kulturális Oktatási és Sport Bizottsága

Hírek

Köszönetnyilvánítás
A Lánchíd Kör egyesület a 2015. évben kiutalt 37.995.- Ft összegből 2016-ban a honlap tárhelyének bérlésére 9.499.- Ft-ot, cél szerinti feladataira, rendezvényeken koszorú és virágköltségekre 28.496.-Ft-ot használt fel. Azoknak, akik egyesültünknek ajánlották fel adójuk 1 %-át, ezúton is megköszönjük támogatásukat.