hírek

Szent László nyomában

Ha valaki jártas Szent László életművében, akkor tudja, hogy lovagkirályunk nagy tettei elsősorban a Kárpát-medence keleti részeihez kapcsolódnak. Ennek ellenére népszerűsége már életében is az egész országban gyorsan terjedt, még Szent Istvánét is megelőzte. Így nem véletlen, hogy emlékezete sokfelé tetten érhető településeink nevében, műalkotásokban és a népköltészetben is. Ezen emlékeknek szeretne idén, a nagy szent emlékévében utána járni a Lánchíd Kör, melynek első két állomása júniusra esett. Június 9-10-én egy kirándulás keretében ellátogatott a Szent László által alapított Somogyvárra, és utána tisztelgett nagybátyja, I. András király tihanyi sírjánál. Ehhez a kiránduláshoz kapcsolódott a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium egy 20 fős diákcsoportja, akiknek utazását a Kör jelentős részben támogatta. A Somogyvári Apátság impozáns romjai között mindenkit megérintett a történelem szele, a romok között sétálva régi idők dicsősége merengett fel. Az emlékhely mellett egy 2014-ben átadott látogatóközpont is található, mely a legmodernebb eszközökkel, interaktív módon mutatja be a hely és a lovagkirály történetét. Egy érdekes adalék: a diáksereget úgy kellett kituszkolni a múzeumból, ők még szívesen maradtak volna. Ebéd után a csoport áthajózott a Tihanyi-félszigetre, majd idegenvezető segítségével nézte meg az Apátságot és a kiegészítő kiállítást, melynek témája jelenleg a bencések étkezési szokásainak bemutatása. Az iskolájukban latinul is tanuló diákok nagy izgalommal olvasgatták a falakra kiírt klasszikus mondatokat, de a többiek is sokat tanulhattak, hiszen az Apátság alapító levelében felfedezhették az első magyar nyelvemlékeket, és a gyűjtemény egyébként is rengeteg érdekességet kínált. A hónap másik eseménye a szent ünnepnapjára, június 27-re időzített szimpózium volt „Az uralkodó és a szent” címmel, melynek előadója, Solymosi László professzor akadémiai székfoglalóját is ebben a témában tartotta. A képekkel, adatokkal alátámasztott, ugyanakkor apró részletekkel és a legújabb kutatási eredményekkel kiegészített előadás és az azt követő beszélgetés két órája villámgyorsan elrepült, reméljük, lesz folytatás. Ami már most biztos, hogy az emlékév eseményei nem értek véget, szeptemberben a Lánchíd Kör egy kétnapos kirándulás során Nagyváradra látogat, hogy így is tisztelegjen nagy királyunk emléke előtt.
A kirándulás megrendezését az Önkormányzat Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága támogatta.

Devich Dénes

Programok

ELŐADÁSOK 2018. ELSŐ FÉLÉV

2018. január 27-én (szombat) 10.30 órakor
Julianus megemlékezés
„SZKÍTIA HÁROM TARTOMÁNYA” – A MAGYAR-MAGYAR KAPCSOLATTARTÁS ÁRPÁD-KORI FEJEZETEIRŐL
Előadó: DR. SZABADOS GYÖRGY történész,
a székesfehérvári Szent István Király Múzeum igazgatója
Helyszín: Jókai Anna Szalon ( I. Iskola u. 28. )

február 9. (péntek) 16.30 óra
MÚLTIDÉZÉS – KÖNNYED BESZÉLGETÉS MELLETT, és
JULIANUS BARÁT című előadás
Előadó: DR. VASS ELŐD történész, ny. levéltáros
Helyszín: Budavári Művelődési Ház (I., Bem rkp. 6. )

február 28.
a Budavári Általános Iskola tanulóinak kirándulása Bakonybélre a Lánchíd Kör szervezésében

március 23. (péntek) 16 óra
Előadó: felkérése folyamatban
16.45 óra TISZTSÉGVÁLASZTÓ KÖZGYŰLÉS
Helyszín: Budavári Művelődési Ház (I., Bem rkp. 6. )

április 24. (kedd) 16.30 óra
KOSZORÚZÁS A BUDAVÁRI SZENT GYÖRGY-SZOBORNÁL
(a Schulek-lépcsőnél). Kávézás.

június 20. (szerda) 16.30 óra
ARANY JÁNOS ÉS SZENT LÁSZLÓ
Előadó: DR. SZÖRÉNYI LÁSZLÓ irodalomtörténész,
a Magyar Tudományos Akadémia doktora,
az MTA Irodalomtudományi Intézetének ny. igazgatója
Helyszín: Jókai Anna Szalon

A rendezvény támogatói:
NEA Nemzeti Összetartozás Kollégiuma
Budavári Önkormányzat Kulturális Oktatási és Sport Bizottsága

Hírek

Köszönetnyilvánítás
A Lánchíd Kör egyesület a 2015. évben kiutalt 37.995.- Ft összegből 2016-ban a honlap tárhelyének bérlésére 9.499.- Ft-ot, cél szerinti feladataira, rendezvényeken koszorú és virágköltségekre 28.496.-Ft-ot használt fel. Azoknak, akik egyesültünknek ajánlották fel adójuk 1 %-át, ezúton is megköszönjük támogatásukat.

Hírek

Fájdalommal tudatjuk, hogy
MÉSZÁROS ILONA
a LÁNCHÍD KÖR vezetőségi tagja 94 éves korában 2017. május 11-én csendesen elhunyt.

Földi maradványait 2017. május 23-án, kedden, 13 órakor a Farkasréti temetőben
katolikus szertartás szerint helyezzük örök nyugalomra.

Lelki üdvéért gyászmisét 2017. május 29-én, hétfőn, 18 órakor
az Országúti Szent István első vértanú templomban ( 1024 Budapest, Margit krt. 23. ) tartunk.

Kedves halottunk emlékét megőrizzük!
Gyászolják: a Lánchíd Kör vezetősége, tagjai, barátai, ismerősei
Táviratcím: 1011 Budapest, Bem rkp. 6.

Mészáros Ilona temetésére
Elhangzott 2017. május 23-án Farkasréten a Makovecz ravatalozóban

Gergely Attila, Lánchíd Kör elnöke:

Mészáros Ilonát, Ilonka Nénit, aki 2017. május 11-én, életének 95. évében elköltözött ebből a világból, az itt jelenlevőknek nem kell bemutatni. A Lánchíd Körnek vezetőségi tagja volt, hosszú éveken át egyik fő mozgatója, inspirálója. A gyász-szertartás további beszéd nélkül is teljes. Mégis helyénvaló, hogy felidézzük, mi mindent tett a Kör működéséért, fennmaradásáért, és azt, hogy mindezt hogyan tette.

A tagtársak visszaemlékezése szerint a Lánchíd Körrel a 1990-es években került kapcsolatba. Előtte több évtizeden keresztül pénzügyi területen dolgozott, onnan is ment nyugdíjba, de közben idegenvezetői iskolát végzett, rendszeresen vezetett csoportokat, főként Európába. Beszélt németül és angolul. A Körrel kapcsolatba kerülve alapító elnökünk, Dr. Zeőke Pál felkérte, hogy a kirándulásainkon legyen idegenvezető. Abban az időben a Kör évi négy-öt kirándulást is szervezett tagjainak. Ezek az utak Ilonka Néni tudása, hozzáértése és lelkesedése nélkül nem lehettek volna olyan élményszerűek, ahogyan emlékezetünkben megmaradtak. Közben a kapcsolat egyre szorosabbá vált. Zeőke Pál 2000-ben bekövetkezett halálát követően dr. Mojzes Imre 2001-től 2009-ig tartó elnöksége alatt előadásaink és a határon túli magyar fiatalok számára szervezett nyári táboraink egyik fő szervezője lett. A javaslatok felvetésétől a lebonyolításig előkészítette, írásban is lekötötte a rendezvényeket és utazásokat. A pénzügyi hátteret, főként pályázatok útján, Praimajer Mária alelnökünk biztosította. A Határon Túli Magyar Fiatalok Szerét 15 alkalommal szervezték meg. Ezeknek Ilonka Néni mind koncepció, mind kivitelezés terén nélkülözhetetlen részese volt. Alelnökünk így emlékezik vissza erre az időszakra: „Szinte napi kapcsolatban álltunk, teljes összhangban működtünk együtt a feladatok megoldásában. Ilonka tudása, intelligenciája, nyitottsága és elkötelezettsége meghatározó volt az egyesület tevékenységében és szellemisége megtartásában.”

Ilonka Néni volt az, aki az ifjúság felé történő nyitás érdekében a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnáziummal ma is élő kapcsolatunkat kialakította és ápolta is mindaddig, míg lehetősége volt rá. A Gimnázium igazgató asszonya a gyászjelentést kézhez kapva megrendülését fejezte ki, ma is megbecsüléssel emlékezik a gyümölcsöző együttműködés kezdeményezőjére. Válaszlevelében megemlékezett arról, ahogyan Ilonka Néni „a ballagási előkészületek során telefonált, … néhány nappal halála előtt”. Közéletszervező tevékenységét a Budavári Önkormányzat, személy szerint Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester több alkalommal elismerte.

Magam korábbról is emlékszem alakjára, szerepére, hiszen többször meghívott előadást tartani a Körbe, így a Határon Túli Magyar Fiatalok Szerére is. 2010-től közelebbről láttam, milyen széles körben tájékozódott a magyar szellemi életben, kultúrában, mennyi gonddal, igényességgel figyelt a rendezvények színvonalára, milyen diplomáciai érzékkel kérte fel az előadókat. Vezetőségi megbeszéléseinknek akkor is aktív résztvevője volt, amikor fizikailag már nem tudott jelen lenni – telefonon tartotta velünk a megbeszélések közben a kapcsolatot, kísérte figyelemmel a tervezést, adott szempontokat, tett konkrét javaslatokat. Mindig határozott érték-szemlélettel, építő módon.

Szép kort ért meg, de a magas kor nem csökkentette, talán inkább növelte benne az új nemzedékért és az ország jövőjéért való felelősségérzetet. Emlékezetes eset a sok közül, amikor tavaly novemberben pénzügyi okokból veszélybe került a Budavári Általános Iskolával hagyományos adventi programunk megrendezése. Emlékszem a telefonon keresztül is meggyőződést tanúsító hangjára: „nem engedhetjük, hogy a lelkesen készülő diákokat csalódás érje!” – és nyugdíjából is hozzájárult a rendezvény megtartásához.

Hogyan volt képes minderre? Abban s Azáltal, aki a hit révén erőt adott neki: a keresztény és a magyar értékek mellett végig hűséggel és lelkesen kitartott. Így azok közé sorolódik, akik még haláluk előtt átmennek arra az életre, amelynek már nem árt a halál. Ezért nem csak a veszteség és a gyász határozza meg a megemlékezés légkörét sem, hanem inkább az a többlet, amelyre ma is annyi szelídséggel és állhatatossággal bíztat bennünket.

programok

2017. január 21. (szombat) 10.30 óra

Képek és értelmezések
Sebestyén Gyula Gesta Hungarorumához

Előadó: Jankovics Marcell
rajzfilmrendező, művelődéstörténész, könyvillusztrátor,
a Magyar Művészeti Akadémia alelnöke

Helyszín: a budavári Hilton Szálló Margit-terem
(Budapest, I. Hess András tér, VI. emelet)

A rendezvény támogatói:
Budavári Önkormányzat Kulturális Oktatási és Sport Bizottsága
Hilton Szálló

Közgyűlés Meghívó

ELŐADÁS

2015. június 24. (szerda) 17 óra
SZENT LÁSZLÓ ALAKJA, MAGYARORSZÁG
LELKI- SZELLEMI ÁLLAPOTA
SZENT LÁSZLÓ URALOMRA JUTÁSAKOR
előadó: dr. Török József teológus, egyháztörténész
Helyszín: a Mátyás templom I. em. plébániaterme
(I., Országház u. 14.)

MEGHÍVÓ

A Lánchíd Kör 2015. június 24-én (szerdán) 16.30 órakor tartja rendkívüli közgyűlését a Mátyás-templom I. emeleti plébániatermében (Budapest I., Országház u. 14.), melyre Önt ezúton tisztelettel meghívjuk.

Napirend:

1. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
2. Napirend elfogadása
3. Az egyesület alapító okiratának módosítása, szavazás
4. Hozzászólások

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlést azonos napirenddel 2015. június 24-én 16.50 órakor tartjuk ugyanezen a helyszínen. Ekkor a közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Számítunk tagjaink szíves megjelenésére.

Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a közhasznú minősítés megszerzése érdekében az alapszabály módosítása szükséges, ezért hívjuk össze a rendkívüli közgyűlést.

Kérjük azon tagtársainkat, akik még nem fizették be tagdíjukat (vagy korábbról elmaradásuk van), rendezzék tartozásukat (felnőtt: 1.800 Ft, nyugdíjas:1500.- Ft, ifjúsági: 1000.- Ft).

Budapest, 2015. június 8.

Üdvözlettel:

Gergely Attila sk.
elnök

Beszámoló a Lánchíd Kör 2014. évi szakmai munkájáról

Január 26-án Julianus ünnepségünkön, a Hilton Szálló Anjou termében A Selyemút című előadásában dr. Rabb Péter, a Budapesti Műszaki Egyetem tanára ismertette az útvonalat, melyen a selyem Európába érkezett. A vetített képes előadáson megismerkedhettünk a selyemhernyó-tenyésztés folyamatával is. A rendezvény zárásaként Julianus barát szobránál koszorút helyeztünk el. A programot követően beszélgetésre és kávézásra invitáltuk tagjainkat a Litea Könyvesházba.
Január 27-én Dr. Zeőke Pálra, a Lánchíd Kör alapító elnökére emlékeztünk 100. születésnapján a Batthyány téri Szent Anna templomban tartott szentmisén és az altemplomban található nyughelyénél. Ez utóbbi helyszínen Kékesi Márton tagunk emlékezett nagybátyjára.

Március 28-án filmvetítést rendeztünk Szoborsorsok a Kárpát-medencében címmel, amelyben Felvidék és Kárpátalja jelentős magyar szobrainak történetéről és jelenlegi állapotáról kaphattunk tudósítást. A film a Duna Televízió megrendelésére készült, szerkesztője és rendezője Csallóközi Zoltán. Az előadást követően tartottuk meg az egyesület tisztújító közgyűlését, ahol a jelenlegi tisztségviselők újabb négy évre kaptak megbízást. A rendezvény helyszíne a Budai Vigadó ( I., Corvin tér 8.) volt.

Április 5-én a felújított Várkert Bazárt idegenvezető kísértében tekintették meg tagjaink, majd megnézhették Ybl Miklós építész munkásságát bemutató kiállítást.

Április 24-én a Litea Könyvszalonban Védőszentjük Szent György: a cserkészmozgalom történetét ismertette Böröczky Csongor, a Magyar Cserkészszövetség külügyi bizottságának tagja. A rendezvényen vendégünk volt a Zürichben élő Teleki Natasa, a Nemzetközi Cserkészszövetség vezetője, aki megismertette a hallgatósággal a cserkészet identitás megőrző szerepét. Az előadást megelőzően virágot helyeztünk el a Schulek-lépcsőnél található Szent György szobornál.

Május 28-án a Budai Vigadóban születésének centenáriumán Dr. Zeőke Pál tiszteletére rendezett esten barátai, kollégái és rokonai emlékeztek egykori elnökünkre és életútjára. Az ünnepi köszöntőt dr. Túri-Kovács Béla országgyűlési képviselő, a Parlament korelnöke tartotta. Megemlékező beszédet mondtak: Csallóközi Zoltán, Kékesi Márton, dr. Matits Ferenc és Papp György. Zeőke Pál életéről lánya, Zeőke Eszter és unokája, Gábor Bence által készített kisfilmet mutattunk be. A megjelenteket Gergely Attila elnök és Zeőke Eszter köszöntötte. A rendezvényen közreműködött Dóczy Péter színművész és Faragó Laura előadóművész. Az estet fogadás zárta.

Eötvös József születésének évfordulóján, szeptember 12-én a Budavári Általános Iskola – a hagyományokhoz híven – megrendezte Eötvös Józsefre emlékező ünnepségét. Egyesületünk képviseletében Parizán Ildikó vett részt a rendezvényen, és helyezte el koszorúnkat szülőházon, az Úri u. 19. alatt található emléktáblánál.

Október 2-án A Hungaria Nova megrajzolójával, Mikoviny Sámuel alakjával ismerkedtünk meg Fejér László mérnök, címzetes főiskolai docens előadásában. A rendezvényt a Budai Vigadóban tartottuk meg.

Október 18-án Várpalotára és Veszprémbe szerveztünk kirándulást a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és a Márton Áron Kollégiumban lakó határon túli magyar diákok részvételével. A csoport látogatást tett a várpalotai Trianon Múzeumban, ahol a gimnazisták a határon túli diákokat a trianoni döntés családjukra gyakorolt hatásáról kérdezték, és hallgatták meg személyes elbeszéléseiket, majd megvitatták a hallottakat.
A diákok Veszprémben az I. világháború emlékművénél koszorút helyeztek el, és megtekintették a veszprémi és a várpalotai várat.
A kiránduláson 25 fő középiskolai diák és 10 fő egyetemista és főiskolai hallgató vett részt, k szervezője és vezetője Parizán Ildikó vezetőségi tag és Gergely Attila elnök volt. Devich Dénes, a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium történelem tanára kísérte el és készítette fel tanulóit a történelmi túrára.

Október 30-án az I. világháború kitörésének körülményeiről és első hősi halottjáról tartott előadást dr. Ravasz István alezredes, hadtörténész, a HIM Hadtörténeti Intézet és Múzeum kutatója. Az I. világháború kitörésének centenáriumára emlékező rendezvényünket a Budai Vigadóban tartottuk.

November 14-én a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium dísztermében az iskola diákjainak és a kör tagjainak szervezett előadáson Kerényi Lajos piarista atya volt a meghívott vendég. Kerényi atya Minden sötétség felett világosság fénylik címet adta előadásának, amelyben a fiatalokat érintő kérdésekről – szerelem, szeretet, bizalom, hűség – beszélt a nagyszámú hallgatóság előtt.

December 11-én a Litea Könyvszalonban rendezett adventi délutánunkon hagyományainkhoz híven a Budavári Általános Iskola tanulói adtak műsort felkészítő tanáruk, Nagy Ildikó vezetésével. A rendezvényen Szalóczy Pál rádiós bemondó mesét mondott a hallgatóságnak. A megjelenteket vendégül láttuk egy kakaós-kalácsos uzsonnára, valamint szerény ajándékkal köszöntöttük a jelenlevőket (könyv, tea).

2015. január 3-án tartottuk Julianus megemlékezésünket a Hilton Szálló Anjou termében. Az idei meghívott előadónk, dr. Puskely Mária szerzetes nővér Spirituális erővonalak a XIII. században Magyarországon című előadásában ismertette az Árpádházi királyok idején zajlott trónharcokat, a domonkos szerzetesek az őshaza felkutatására indított útjainak eredményeit, és a tatárjárás idején a domonkos, a ferences, a klarissza és a pálos szerzetesek vértanúságát, amelynek morális hatása volt az ország talpra állásában. Az előadás után Julianus barát szobránál dr. Nagy Gábor Tamás polgármester köszöntötte a megjelenteket és helyezte el az Önkormányzat koszorúját. A Kör nevében Gergely Attila elnök koszorúzott. A program zárásaként a Litea Könyvesházba teára-kávéra hívtuk meg tagjainkat és az érdeklődőket.

A nemzeti ünnepeken – március 15-én és október 23-án – Gergely Attila elnök és Parizán Ildikó vezetőségi tag, Dr. Vejtey Lászlóné és Kékesi Márton vezetőségi tagok a Kör képviseletében részt vettek a Budavári Önkormányzat ünnepi megemlékezésein és koszorút helyeztek el az emlékhelyeken. Tagjaink rendszeresen jelen voltak az Önkormányzat ünnepi rendezvényein (Budavárért Emlékérem, díszpolgári cím átadása, ünnepség Márai Sándor szobránál stb.), a Márai Szalon estjein, valamint a Várnegyed Galéria kiállítás-megnyitóin.

Az elmúlt évben több tagtársunk távozott közülünk: Fákó István, Kazány Tivadarné, Orosz György, Dr. Sibalszky Zoltán és dr. Zeőke Pálné.
Fákó István közel két évtizeden át tagtársunk és a legutóbbi időkig előadásaink rendszeres látogatója volt, 61 évesen váratlanul távozott. Kazány Tivadarné szintén közel két évtizeden át tagunk volt, korábbi kirándulásaink résztvevője, bár tíz éve rendezvényeinken nem tudott jelen lenni, de mindvégig lelkes támogatónk maradt. Orosz György 2009-ben lépett be körünkbe, és aktívan segítette munkánkat. Legutóbb, október 2-i előadásunk zárását tartotta meg, 70 évesen váratlanul hunyt el. Dr. Sibalszky Zoltán a kezdetektől, a 80-as évek közepe óta előadónk, tagtársunk volt. Több előadást tartott körünk hallgatóságának, A kis-ázsiai bibliai emlékhelyek c. előadása a Lánchíd Köri Füzetek 1. kötetében jelent meg. Alapító elnökünk barátja és hűséges túratársa volt, 88 évet élt. Dr. Zeőke Pálné tiszteletbeli tagunk, alapító elnökünk felesége, a legutóbbi időben is figyelemmel kísérte tevékenységünket, és többször látogatta rendezvényeinket. Dr. Mojzes Imre korábbi elnökünknek is tisztelője volt. Emléküket megőrizzük!

Köszönjük Mészáros Ilonának, Stroud-Nagy Hildegardenak és Ian Stroudnak az év folyamán a programok szervezésében végzett munkáját, Parizán Ildikónak és Gergely Attilának a veszprémi-várpalotai kirándulás és az élő történelemóra megszervezését. Dr. Vejtey Lászlónénak és Mécs Etelkának a tagdíj beszedésében, Mécs Etelkának, Virágh Dénesnének és Sasadi Zsoltnak a tagok értesítésében és a beszerzésekben nyújtott segítségét. Külön köszönet illeti Virágh Dénesné, Bruder Károlyné, dr. Bruder György és Törőcsik Emília önzetlen segítőkészségét.

A Kör programjainak megrendezését a Budavári Önkormányzat Kulturális Oktatási és
Sport Bizottsága, valamint a Hilton Szálló támogatta. Külön köszönet illeti Mészáros Ilonát, aki nagyvonalú adománnyal segítette körünket, hogy havi előadásainkat rendszeresen meg tudjuk tartani. Köszönet illeti Csallóközi Zoltánt, a kör alapító tagját, korábbi titkárát és Gergely Attila elnököt a dr. Zeőke Pálra emlékező rendezvény támogatásáért.

Budapest, 2015. február

Gergely Attila sk.
elnök

Praimajer Mária
alelnök