program

MEGHÍVÓ
Tisztelt Tagtársunk! Kedves Barátunk!
Reméljük, meghívónkat jó egészségben kapja kézhez. Örülünk, hogy a járványhelyzet enyhülését követően újra találkozhatunk és működésünket javuló feltételek között folytathatjuk.
2021. május 25-én (kedden) 17 órai kezdettel Budapest I., Hess András tér 3. alatt (Litea – Vörös Sün ház) a 2020. évről beszámoló közgyűlést tartunk, melyre ezúton tisztelettel meghívjuk. E napon könyvbemutatót is rendezünk, Szabó Balázs: A budai várhegyi alagút története 1837-től 2014-ig című könyvét a történész-szerző ismerteti.
Abban az esetben, ha az Egyesület közgyűlése a fent meghirdetett időpontban nem lenne határozatképes, annak megismétlésére a napirendi pontok és a helyszín változatlansága mellett (Budapest I., Hess András tér 3.) 2021. május 28-án (pénteken) 15 órakor kerül sor. Ezen közgyűlés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.
Az egyesület tagját szabályos, teljes bizonyító erejű (két tanúval ellátott) vagy közokiratba foglalt meghatalmazás útján más személy is képviselheti. A meghatalmazást a közgyűlésen a levezető elnöknek kell átadni.

A közgyűlés napirendi pontjai:
1. Közgyűlési tisztségviselők megválasztása, levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása
2. Napirend elfogadása
3. Beszámoló az egyesület 2020. évi szakmai tevékenységéről és gazdálkodásáról
4. Ellenőrző bizottsági beszámoló
5. A 2021. évi tervek ismertetése
6. Hozzászólások

Számítunk tagjaink szíves megjelenésére és részvételére.
Budapest, 2021. május 10.

Programok

A Lánchíd Kör tisztelettel meghívja Önt
Julianus-megemlékezésére
2019. január 26-án (szombaton) 10.30 órakor
a Hilton Szálló Anjou termébe
(Budapest, I. Hess András tér)

Gondolatok a korai magyar közösség szétszakadásáról

Előadó: SUDÁR BALÁZS történész,
a Magyar Tudományos Akadémia
Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet
tudományos főmunkatársa

Az előadást követően koszorút helyezünk el Julianus barát szobránál.

A rendezvény támogatója:
Budavári Önkormányzat Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága
Az egyesület működését támogatja:
a NEA Nemzeti Összetartozás Kollégiuma

Kiemelt

2018. őszi program

október 12. (péntek) 14.30 óra
Emlékezés Mészáros Ilonára.
Találkozás a Farkasréti temető bejáratánál a Griff-szobornál.

október 18. (csütörtök) 17 óra
Lengyel menekültek magyar földön a II. világháború éveiben –
Az előadáson felidézzük Dr. Zeőke Pál lengyeleket mentő tevékenységét is.
Előadó: Dr. Kapronczay Károly történész, az MTA doktora,
a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum Könyvtár és Levéltár címzetes főigazgatója
Helyszín: Budavári Művelődési Ház kamaraterem
( I., Bem rkp. 6.), (a kamaraterem az irodai részen található)

november 9. (péntek) 13 óra
Szent Lászlóról szóló költemények a 19-20. századi magyar irodalomban
Előadó: dr. Szörényi László irodalomtörténész,
az MTA doktora, az MTA Irodalomtudományi Intézetének ny. igazgatója
Helyszín: Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium díszterme (I., Szabó Ilonka u. 4. )

december 12. (szerda) 16.30 óra
>Adventi délután
Közreműködnek: a Budavári Általános Iskola tanulói
Helyszín: Jókai Anna Szalon ( I., Iskola u. 28.)

A programok megrendezését
a Budavári Önkormányzat Kulturális Oktatási és Sportbizottsága, a Kör működését a Miniszterelnökség, a Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Összetartozás Kollégiuma támogatja.

programok

2017. december 13. (szerda) 16 óra
Adventi délután
Közreműködnek: a Budavári Általános Iskola tanulói
Helyszín: Jókai Anna Szalon ( I., Iskola u. 28.)

A programok megrendezését és az egyesület működését
a Budavári Önkormányzat Kulturális Oktatási és Sportbizottsága és a
Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Összetartozás Kollégiuma támogatja.

email: lanchidkor@freemail.hu
honlap: www.lanchidkor.hu

Programok

2017. május 23. (kedd) 13 óra
MÉSZÁROS ILONA TEMETÉSE A FARKASRÉTI TEMETŐBEN

május 29. ( hétfő) 18 óra
GYÁSZMISE AZ ORSZÁGÚTI FERENCES TEMPLOMBAN
(II., Margit krt. 23.)

PROGRAMVÁLTOZÁS!
****
június 16. (péntek) 15.30 óra
SÉTA A BUDAI VÁRBAN
vezeti: PARIZÁN ILDIKÓ
(gyülekező: a Bécsi kapu térnél, az evangélikus templom előtt), utána
BESZÉLGETÉS A LITEA KÖNYVSZALONBAN

A június 20-i máriaremetei látogatás Mészáros Ilona elhunyta miatt elmarad.

június 27.( kedd) 17 óra
A Szent László Emlékév alkalmából
SZENT LÁSZLÓ, AZ URALKODÓ ÉS A SZENT
Előadó: DR. SOLYMOSI LÁSZLÓ akadémikus, történész
Helyszín: Budavári Művelődési Ház fsz. nagyterem
(I., Bem rkp. 6. )

A programok megrendezését
a Budavári Önkormányzat Kulturális Oktatási és Sportbizottsága támogatja.
Várunk minden érdeklődőt rendezvényeinken!

programok

2017. március 31. (péntek) 17 óra
JAPÁN a XXI. SZÁZADBAN
– vetítettképes előadás
Előadó: DR. HIDASI JUDIT egyetemi docens,
Budapesti Gazdasági Egyetem
18 óra BESZÁMOLÓ KÖZGYŰLÉS
Helyszín: Budavári Művelődési Ház fsz. nagyterem
(I., Bem rkp. 6. )

2017. április 25. (kedd) 16.30 óra
KOSZORÚZÁS A BUDAVÁRI SZENT GYÖRGY-SZOBORNÁL
( a Schulek-lépcsőnél)

2017.június 20. ( kedd) 16.30 óra
KOSZORÚZÁS A MÁRIAREMETEI SZENT LÁSZLÓ SZOBORNÁL
Találkozás Mészáros Ilonával
( Megközelíthető a Széll Kálmán tértől a 61-es, 56-os
vagy 56/A villamossal Hűvösvölgy végállomásig.
Onnan a 257-es vagy 57-es buszokkal a kegytemplomig.
Mindkét busz megáll a kegytemplom előtti park bejáratánál.)

2017. június 27.( kedd) 17 óra
A Szent László Emlékév alkalmából
SZENT LÁSZLÓ: AZ URALKODÓ ÉS A SZENT
Előadó: DR. SOLYMOSI LÁSZLÓ akadémikus, történész
A helyszín szervezés alatt.
A programok megrendezését
a Budavári Önkormányzat Kulturális Oktatási és Sportbizottsága támogatja.

Programok

2016. szeptember 28. (szerda) 18 óra !
Ellenállás és közösségépítés.
Márton Áron és a román kommunista rendszer
Előadó: Dr. Stefano Bottoni történész,
MTA Történettudományi Intézet
Helyszín: Budai Vigadó fsz. stúdió ( I., Corvin tér 8.)

2016. október 6. (csütörtök) 17 óra
Hitélmények Széchenyi István útkereső időszakából
Előadó: Bartusz-Dobosi László tanár, író, a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának igazgatója ( Pécs)
Helyszín: Litea Könyvesház ( I., Hess András tér )

2016. november 11. (péntek) 13 óra !
Meghívott előadó: Török Ferenc építész
Helyszín: Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium díszterme
(I., Szabó Ilonka u. 4. )

A programok megrendezését
a Budavári Önkormányzat Kulturális Oktatási és Sportbizottsága támogatja.

Várunk minden érdeklődőt rendezvényeinken!

Akik még nem rendezték 2016. évi – esetleg korábbi elmaradt – tagdíjukat,
azt a helyszínen fizethetik be Mécs Etelka tagtársunknál,
vagy átutalhatják az egyesület 11701004-20186595 számú bankszámlájára.
A tagdíjakról érdeklődni Virágh Dénesné vezetőségi tagnál lehet (30-483-9663).
(Felnőtt: 1800.-Ft, nyugdíjas 1500.- Ft, ifjúsági 1000.- Ft)
Kérjük tagjainkat és a programjaink iránt érdeklődőket, hogy a tagdíj befizetésével-
vagy adománnyal – segítsék az egyesület működését.

e-mail: lanchidkor@freemail.hu
Honlap: www.lanchidkor.hu